|
|
|
|
|
|
|
         
 
  Extra informatie

PDF Afdrukken E-mail

Samenwerking met Buurtzorg Nederland

Wij verzorgen de fysiotherapie in Arnhem voor de Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. Daarnaast werken wij intensief samen met de Buurtzorg teams van Bemmel. Lent en Oosterhout.

Andere zorgbehoeften
Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. 94% van de ouderen woont nog thuis en dit aantal stijgt door de toenemende vergrijzing, een langere levensverwachting en het “langer thuisbeleid” van de overheid.

Veel ouderen hebben verschillende chronische aandoeningen tegelijk (“multimorbiditeit”). Zo heeft volgens het RIVM bijna één op de drie 75-plussers (328.000) meer dan één chronische ziekte onder de leden. Van de mensen tussen de 65 en 75 heeft ongeveer 22% (279.000) meer dan één chronische ziekte. Tot 55 jaar is multimorbiditeit nog relatief zeldzaam. De Gezondheidsraad verwacht dat het absolute aantal ouderen met multimorbiditeit tussen 2008 en 2020 met ongeveer 50% toeneemt .

In Arnhem wonen ruim 18.300 65-plussers. Als we uitgaan van de cijfers die voor Nederland gelden zoals boven weergegeven, hebben ruim 5.200 Arnhemse ouderen (waarvan er ruim 4.900 thuis wonen) meer dan één chronische aandoening tegelijk.

Naast verpleegkundige zorg is er bij deze ouderen steeds vaker behoefte aan functionele hulp op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen.

Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL training vaker nodig om zelfstandig en veilig thuis te kunnen blijven wonen. Het is daarom zinvol en noodzakelijk om fysiotherapie en ergotherapie structureel te betrekken bij de zorg voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale cliënten en mantelzorgers.

Wat bieden wij?
Ons doel is om het zelfstandig functioneren in de leefomgeving te optimaliseren en de overgang vanuit een instelling naar huis makkelijker en soepeler te laten verlopen middels  functionele oefentherapie door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Voor de cliënt betekenisvolle activiteiten worden in de eigen omgeving getraind en/of knelpunten worden weggenomen of voorkomen. Hierdoor kunnen cliënten thuis sneller en beter zelfstandig (blijven) functioneren en kunnen mantelzorgers eenvoudig worden geïnstrueerd. Ontslag uit een instelling kan worden versneld en heropnames kunnen worden voorkomen.

 


Copyright Revalidatie thuis 2009