Corona

De overheid heeft op 6 mei 2020 een aantal nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus aangekondigd. Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft daarop haar triage stappenplan aangepast, klik hier voor meer informatie.

Voorafgaand aan elke behandeling dient u de volgende vragen te beantwoorden:

  • Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als alle vragen met nee worden beantwoord, kan er een behandeling plaatsvinden.

Wij behouden bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaven de regels van het hygiëneprotocol. Voor een behandeling in de thuissituatie is het volgens het KNGF niet noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker, bril of handschoenen, te gebruiken.

Wanneer u één van bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord en uitstel van behandeling zou leiden tot onherroepelijke achteruitgang van functioneren, kan eventueel een behandeling plaatsvinden met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij gebruiken hierbij de middelen die voldoen aan de minimale eisen van het KNGF.

We hopen op uw medewerking en begrip.