De therapie

Revalidatie Thuis biedt gespecialiseerde fysiotherapie bij u thuis

De afgelopen jaren is de opnameduur in het ziekenhuis en revalidatiecentrum steeds korter geworden. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van klinische revalidatie naar revalideren thuis. Hierdoor neemt de vraag naar professionele begeleiding in de thuissituatie toe. Met Revalidatie Thuis willen wij gespecialiseerde zorg bieden, gericht op activiteiten in het dagelijkse leven.

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Veel mensen willen ondanks hun beperkingen – zichtbare of onzichtbare – zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Revalidatie Thuis komt tegemoet aan deze wens door fysiotherapie in uw eigen omgeving te bieden. En indien nodig wordt de therapie in de praktijk voortgezet. Therapie die het best past bij u en uw situatie.

De therapeuten van Revalidatie Thuis zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met complexe zorgvragen. Bijvoorbeeld problemen die het gevolg zijn van hersenletsel na een beroerte of een ongeval. Maar u kunt hierbij ook denken aan MS, Parkinson of ALS. Daarnaast kunnen algemene ouderdomsklachten, de gevolgen van een grote operatie of interne aandoeningen aan de de basis van de problematiek liggen. Vaak speelt een combinatie van verschillende klachten een rol. De therapeuten van Revalidatie Thuis hebben jarenlange ervaring in het behandelen van gecombineerde aandoeningen.

Wat zijn de voordelen van Revalidatie Thuis?

  • Uw revalidatie wordt voortgezet bij u thuis
  • De therapeut kan zich direct richten op de knelpunten in uw dagelijks leven
  • Behandelingen in uw vertrouwde woonomgeving zijn prettiger en minder vermoeiend
  • Uw partner of andere hulpverleners kunnen direct worden betrokken bij de behandeling

Hoe werkt Revalidatie Thuis?

U neemt contact met ons op voor het maken van een afspraak. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. De oefentherapie richt zich op activiteiten waar u moeite mee heeft, zoals bijvoorbeeld trappenlopen, fietsen naar de supermarkt of de hond uitlaten. De behandeling heeft dus als doel om u beter te kunnen laten functioneren in uw dagelijkse activiteiten. Uw therapeut betrekt bij het oefenen ook degenen die voor u zorgen, zgn. mantelzorgers. Revalidatie Thuis werkt nauw samen met andere hulpverleners, zoals de thuiszorg. Hieronder wordt de werkwijze in meer detail weergegeven.

Ons eerste bezoek bij u thuis

Wij komen bij u thuis. Om het totaalplaatje van uw vragen inzichtelijk te krijgen, vindt er de eerste keer een intake plaats. Hierin staat uw hulpvraag centraal. Hierna gaan we u observeren tijdens het bewegen in uw leefomgeving en voeren een aantal testen uit. Hierdoor krijgen wij en u inzicht in uw mogelijkheden en beperkingen. Na de eerste keer formuleren we samen met u een hoofddoelstelling en bekijken wij hoe we u hierbij kunnen helpen. Als wij u niet kunnen helpen, zoeken we samen naar een andere oplossing.

Functionele oefentherapie

We richten ons op de knelpunten die u tijdens het dagelijks leven in uw eigen omgeving tegenkomt. Deze knelpunten gaan we in uw thuissituatie oefenen en bekijken hoe we dit makkelijker of mogelijk kunnen maken voor u of uw mantelzorger. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen van bed naar stoel, binnen- en buitenshuis lopen, trappen lopen en valtraining.  

Begeleiding van mantelzorgers

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we er ook voor uw mantelzorgers zijn. Wij geven inzicht, adviezen en coaching over de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan tiltechnieken of samen lopen.

Samenwerking andere hulpverleners

Wij vinden het erg belangrijk om samen te werken met andere disciplines die bij u betrokken zijn. Wij werken intensief samen met ergotherapeuten, ambulant begeleiders, logopedisten en diverse thuiszorgorganisaties. Wij communiceren nauw met de andere zorgverleners om de behandelingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Indien nodig kunnen we ook nieuwe hulpverleners inschakelen. Wij beschikken over een groot netwerk van hulpverleners.

Vinger aan de pols

Als de doelen zijn bereikt en u of uw mantelzorger hebben geen hulpvragen meer, wordt de behandeling afgesloten. Soms is het wenselijk om een periodieke controle met u af te spreken. Hiermee kunt u zich optimaal gesteund voelen: zelfstandig en onafhankelijk, maar niet geheel aan u lot overgelaten.

Preventie

Alles gaat goed thuis en er zijn vragen geen vragen meer, maar u wilt toch graag iets structureels qua bewegen? Dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een geschikte vorm van bewegen voor u. Hierbij kunt u denken aan medische fitness, beter bewegen voor ouderen, zwemmen in oefengroepen of CVA oefengroepen.