Tarieven

Revalidatie Thuis heeft bewust gekozen om u te behandelen in uw persoonlijke leefomgeving, omdat dit het meest effectief is. 

Tarieven 2024

Reguliere zitting > € 41,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek > € 54,00
Lange zitting (40 minuten) > € 56,00
Screening > € 14,50
Intake en onderzoek na screening > € 54,00
Intake en screening na verwijzing > € 54,00
Eenvoudige rapportage > € 57,00*
Meer complexe, tijdrovende rapportage > € 72,00*
Telefonisch consult > € 15,50*
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie > € 41,00*
Toeslag behandeling aan huis > € 14,00
Toeslag behandeling in een inrichting > € 14,00
Toeslag behandeling buiten reguliere werktijden > € 6,00

* wordt niet vergoed door zorgverzekeraar in restitutieregeling

Deze prijzen gelden voor behandelingen die bij u in rekening worden gebracht, vanwege bijvoorbeeld beperkt verzekeringsrecht of restitutieregeling.