Tarieven

Revalidatie Thuis heeft bewust gekozen om u te behandelen in uw persoonlijke leefomgeving, omdat dit het meest effectief is. 

Tarieven 2022

Reguliere zitting > € 29,90
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek > € 52,00
Lange zitting (40 minuten) > € 39,90
Screening > € 13,50
Intake en onderzoek na screening > € 39,90
Intake en screening na verwijzing > € 39,90
Eenvoudige rapportage > € 29,90*
Meer complexe, tijdrovende rapportage > € 55,00*
Telefonisch consult > € 14,50*
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie > € 29,90*
Toeslag behandeling aan huis > € 13,00
Toeslag behandeling in een inrichting > € 7,00
Toeslag behandeling buiten reguliere werktijden > € 5,00

* wordt niet vergoed door zorgverzekeraar in restitutieregeling

Deze prijzen gelden voor behandelingen die bij u in rekening worden gebracht, vanwege bijvoorbeeld beperkt verzekeringsrecht of restitutieregeling.