Thuis-Verder Neurorevalidatie

Eerstelijns revalidatieteam in de regio

Thuis-Verder is een samenwerkingsverband tussen eerstelijns multidisciplinaire neurorevalidatieteams. De teams richten zich op de behandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA, Parkinson en MS, in hun eigen leefomgeving. Er wordt hierbij gewerkt met een vast aanmeldingspunt en vaste overlegmomenten tussen de diverse disciplines (ergotherapie, neuropsychologie, ambulante zorg, fysiotherapie en logopedie).

Het werkgebied van Thuis-Verder sluit aan bij het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede.

Onze praktijk neemt deel aan het team van de Gemeente Arnhem. Kijkt u voor meer informatie op www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl.